روغن موتور  روغن تصفیه
خانه / روغن ترمز فومن شیمی

روغن ترمز فومن شیمی

روغن ترمز فومن شیمی، تمامی خودروهای اعم از سواری و یا کامیون با هر سطح تکنولوژی تولید نیاز به سیستم ترمز است . در مدار ترمز هر وسیله نقلیه مایعی بمنظور انتقال نیروی پای راننده به پدال نیاز است که این نیرو توسط روغن ترمز به مدار ترمز امکان عملکرد موثر می دهد.

قیمت روز روغن ترمز فومن شیمی | پخش عمده روغن ترمز

قیمت روز روغن ترمز فومن شیمی با کیفیت dot3 و dot4 در پخش عمده روغن ترمز تهران به عنوان نمایندگی روغن موتور فومن شیمی بصورت مستقیم از کارخانه روغن ترمز فومن شیمی ، انواع روغن ترمز فومن شیمی را در پخش روغن ترمز فومن شیمی عرضه با قیمت درب کارخانه عرضه می نماید.

توضیحات بیشتر »
بازرگانی نیکان